Telenor

Site Akkvisisjon og byggesaksbehandling. Reforhandling av avtaler.

Telenor er størst i Norge og et av verdens største mobilselskaper med sine 145 millioner abonnenter (96 millioner i majoritetskontrollerte selskaper). Telenor er det største ikke-asiatiske teleselskapet i Asia, og det største vestlige teleselskap i den muslimske del av verden.